Sprid kärleken
Oscar Sjöstedt Längd
Oscar Sjöstedt Längd

Oscar Sjöstedt Längd – En svensk politiker (Sverigedemokrat) vid namn Per Oscar Evert Sjöstedt föddes den 6 februari 1981 i Stockholm, vid Sankt Göran framsamling. Han har varit ordinarie ledamot i Sveriges riksdag sedan 2014 och har varit invald i Västmanlands landsting sedan 2018 (och dessförinnan i Södermanlands landsting 2014 till 2018).Båda dessa. Sjöstedt har en kandidatexamen i nationalekonomi och har studerat vid Stockholms universitet.

Karriär inom politiken

Socialdemokratiska partiets lokalavdelning grundades av Sjöstedt i Stockholm, och han valdes till partiets representant för Stockholms län 2006. Efter valet 2014 har Sjöstedt varit ledare för Sveriges riksdag. Han har varit ansvarig för budgetutskottet och försvarsdelegationen sedan 2014. Sjöstedt har bland annat varit ersättare i författningsdomstolen och Skatterättsnämnden och han var ordförande i hela utskottet 2014.den tredje

Han utsågs till ekonomisk och politisk talesman för Sverigedemokraterna våren 2014, efter att ha arbetat som anställd för partiets riksdagsgrupp. Urvalskommittén för Sveriges Radio AB (Sveriges Radio), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) leds av Sjöstedt.

Kritiskt tänkande

I oktober 2016 hamnade Sjöstedt i rampljuset i svenska massmedier efter att en video från en festival 2011 dök upp där han uppsluppande berättade hur några nazister han arbetat med sköts ihjäl och hördes säga att de hade blivit utslagna. Han uppgav själv att Sjöstedt skrattade mer åt “knäppgökarna som jag berättar om än åt något annat den elfte Information om hans förmodade närvaro vid en föreställning som anordnades av det nazistiska nätverket Info-14 under hans tid som Stockholmssekreterare för SDU offentliggjordes samma månad.

Dessa källor:

I november 2022 visade Uppdrag granskning att Sjöstedt bott i ett fritidshus sedan 2016, samtidigt som han behållit sin bostad i Stockholm. Av vittnesmålet framgick att Sjöstedt fick betalt underhåll och boendekostnader för Stockholmslägenheten samt transport till fritidshuset.

Alla inkomster beskattades, vilket resulterade i kritik mot Sjöstedt. Till många av de skattehöjningar och minskade kostnader för företag som regeringen föreslagit, nej. Enligt Oscar Sjöstedt står Sverigedemokraterna närmast Moderaterna i ekonomisk politik.

Sverigedemokraterna säger nej till flera skattehöjningar som regeringen planerar att godkänna. Det är inkomstskatter, marginalskatt, seniorskatt, konsumtionsskatt och effektskatt”, säger Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, i en intervju med Altinget.

Socialdemokraterna hamnar närmast de konservativa partierna i skattefrågor och många andra områden inom ekonomisk politik. Vi är längst bort från Miljöpartiet och Vänsterpartierna. Sjöstedt säger att det blir svårt att hitta något vettigt underlag med dem enligt socialdemokraterna som är bakbundna av dessa två partier som jag kallar extrema.

Däremot menar han att SD står nära Socialdemokraterna som fanns för några decennier sedan. För tillfället har Moderaterna en rad bra förslag, därför Moderaterna först och främst. Klimatet har pressats högre. Enligt Oscar Sjöstedt har Sverigedemokraterna kommit närmare än de andra partierna i dagens arbete i riksdagen. Det har blivit uttryckt informellt. De andra partierna behövde en mandatperiod för att acklimatisera sig till oss. Precis när jag pratar med någon annan chattar jag med mina kollegor utanför stan.

Är närvarandet acklimatiserat?

Jag tycker det inte säkert. Vi visste vilka vi var när vi gick in, men de andra gjorde inte det. Å andra sidan har vi vuxit in i våra roller och blivit mer professionella. Till en början var vi som hästar. Vi har acklimatiserat oss på det sättet.

En av ledarna i utredningen av målet med besparingarna i de offentliga finanserna är Oscar Sjöstedt. I gångspunkten är att det finanspolitiska ramverket har fyllt en bra funktion och fortsätter att göra det, men vi är öppna i diskussionerna i kommittén. En trygghet ger det.

Årspensionssystemet ska vara med i ramverket är en fråga. Det är inte självklart vad som behöver göras där. Han säger att det inte finns någon uppenbar logik i att göra det, men han insisterar på att varken han eller partiet har tagit ställning i frågan ännu.

State scull kommer att sänkas ytterligare. Oscar Sjöstedt har en överväg på att sluta med amorteringarna på statsskulden tidigt. Vi ligger lågt i en internationell jämförelse. Samtidigt betalar vi höga straff för underlåtenhet att följa. Den måste vi betala. En nationalekonomisk utgångspunkt är lika mycket enligt det ideologiska. Gränsen för statligt snatteri är dock lägre. Det är då hela marknaden går sönder, men vi är inte ens där än.

Oscar Sjöstedt Längd

Om man ser tillbaka så har Riksbanken inte gjort ett bra jobb; vi borde ha haft en annan strategi för inflationen. Den stabiliserande politiken har enligt Sjöstedt varit starkt påverkad av Riksbanken och som ett resultat av detta har banken tvingats fokusera på andra frågor än inflationen.

Han säger att den förra regeringen och Anders Borg borde ha gjort mer. Han ger exemplet med amorteringskravet som han menar borde ha betalats för länge sedan. En del förespråkar att Riksbanken borde även ha ett mål för sysselsättningen utöver inflationsmålet. Nor är det utfattningen av Sverigedemokraterna. Centralbanken ska bara ha ett mål. Det är möjligt att två mål kan stå mot varandra. Inget från målen uppnås.

Jobb för småföretag

I Sveriges småföretag ser Socialdemokraterna stora möjligheter. Därför vill partiet sänka den universella vinstskatten på småföretag med upp till nio anställda. En tredje av de totala arbetsgivaravgifterna på nära 31 procent är den allmänna löneavgiften.

Oscar Sjöstedt säger att det är enskilt stora reformer i vår budget. Partiet vill också införa rabatt på företagens sjukvårdskostnader. Enklapp för nio anställda är Rabatten. Sjöstedt menar att småföretagen skapar jobb. Kostnaderna i Sverigedemokraternas budget är runt 10 miljarder kronor högre än i regeringens budget på grund av stora subventioner till småföretag.

Detta och lägre skatter i linje med regeringen bör finansieras av lägre utgifter för migration och integration. Han är mycket kritisk till den nuvarande politiken på området. Det blir mycket både kort och långsikt påfrestningar. Han säger att det inte är möjligt att handla de här personerna på arbetsmarknaden i en rimlig tid.

Rättsliga skyddsåtgärder krävs. Mot bakgrund av dagens läge tror han inte att det går att föra in tårarna på arbetsmarknaden på annat sätt än genom att skära ner förlusterna. För att ha en rimlig chans att locka till sig stora grupper där många, inte alla, har en lägre utbildningsbakgrund, med arbetskostnader på cirka 25-30 kronor i timmen för att skapa enkla jobb inom tjänstesektorn, skulle det behövas rättsskydd.

Vem vi har byggt i flera decennier blir det en helt annan modell. Ett extremt skriftligt samhälle skapar det. “Det vill vi inte”, säger han. Kostnaderna för invandring och integration är betydligt lägre i Sverigedemokraternas budget än i övriga partiers. Även om det redan finns i budgeten är forskningen kraftfull.

Är det möjligt att göra en sådan illustration så snabbt?

Det kommer att gå. Det är inte speciellt svårt. Plus, inom integrationen? Det finns små konsekvenser. Det finns betydande besparingar. Men vi sparar på allt som är i drift, som hela uppstartssatsningen. Den inblandade personen kommer att påverkas.

Men när tillströmningen minskar skär vi ned medlen till kommunerna. Men det gör vi inte ofta. Allt måste göras. Jag är helt påverkad med det.Oscar Sjöstedt är förklarat om varför partiet släpper sitt krav om slopad reduktionsplikt och kan “snudd på” att garantera att SD:s stora tandvårdsreform blir verklighet. Varför tog vi med oss dem? “Det är en väldigt bra fråga”, säger han i SvD Utfrågningens podcast.

Inom 43 områden där staten kan spara pengar har Sverigedemokraterna sammanställt en lista. Enligt nationalekonomen och politisk kommentator Oscar Sjöstedt kan totalt 20 miljarder frysas genom att skära ned befogenheter och minska vissa bidrag till organisationer och “folkbildningsområdet”.

Han tror att Sjöstedt kommer att ta med sig på listan till förhandlingarna om budget nästa år.
Vi behöver göra enorma investeringar i både försvars- och försvarslösa områden, det vi kallar mer och bättre säkerhet. Han säger i podden SvD Utfrågningen att det kommer att vara en stor del av budgetutrymmet.

Enligt välfärden är du velolig?

Vänsterpartierna har i statsbudgeten för 2023 avsatt totalt 12 miljarder kronor i specifika och generella bidrag till kommuner och regioner, alltså välfärd. Enligt arbetsorganisationen SKR är det inte nödvändigt att hålla dagens standard. Om vi hade gett kommunerna precis vad de bad om hade vi drivit staten i konkurs och haft en expansiv budgetpolitik som hade utlöst inflation. Kommunerna skulle ha haft ännu större svårigheter som följd.

Oscar Sjöstedt Längd
Oscar Sjöstedt Längd

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO
error: Innehållet är skyddat !!