Luciano Axelsson Ursprung

Sprid kärleken
Luciano Axelsson Ursprung
Luciano Axelsson Ursprung

Luciano Axelsson Ursprung – Under hela Carl XVI Gustafs regeringstid har det funnits en ihärdig nyfikenhet på hur mannen är under alla dessa lager av högsamhällesdräkter. Enligt författaren och vetenskapsmannen Mikael Holmqvist har detta flyttat fokus till en viktigare fråga: den verkliga omfattningen av kungens makt. Ur affärsmässig synvinkel förstår jag att media är intresserade av King Kong som person, vem han är som man, oavsett om han är en morgonmänniska eller inte, och vilket djur som råkar vara hans favorit.

Ändå tycker jag det är anmärkningsvärt att man inte ägnar mer uppmärksamhet åt vad kung Carl XVI Gustaf säger och gör i egenskap av statschef. Trots allt är hans roll grundläggande. Detta intresse har också vuxit fram i den akademiska världen; Jag tillskriver detta det faktum att de flesta forskare har anammat karaktäriseringen av Kungen som maktlös och distanserad. I mitt eget sinne är Mikael Holmqvist någon helt annan.Han är den mäktigaste munken vi har haft på länge.

Den sista delen av Mikael Holmqvists trilogi om Sverigeeliten, som började med “Djursholm” och fortsatte med “Handels”, släpps idag. Boken är resultatet av Mikael Holmqvists förundersökning gjord vid Stockholms universitet där han för närvarande är professor i företagsekonomi. Enligt honom uppstod studiens första gnista när han genomförde intervjuer med Djursholmsbor för den första boken.

Djursholms historiska referenser till kungafamiljen bidrog till att skapa en atmosfär av överflöd. Så det verkar fortsätta. Jag använder termen “den kungliga touch” för att beskriva hur drottningen skyddar och lyfter sin miljö genom små detaljer som hennes närhet till ämnen. Jag blev förvånad första gången jag besökte ett hem där en kalender med foton på familjen och kungen och drottningen hängde framträdande ovanför den öppna spisen. De visar mig gärna den kalendern, säger han och fortsätter.

Kungen är trots allt samhällets spets. Så, för vissa familjer är det viktigt och statusbildande att förknippas med kung Carl Gustaf och den svenska kungafamiljen. Enligt Mikael Holmqvist är kungens framträdande plats i Djursholm och närheten till kungens residens till stadens centrum belysande exempel. Prinsessan Estelle gick till exempel i skolan i Djursholm trots att hon bodde i närliggande Solna.

Enligt honom har Djursholm blivit en fristad för näringslivets eliter tack vare de medaljer, representationsforum och privata möten som kung Carl XVI Gustaf av Sverige delade ut under sina fem decennier som statschef. I skarp kontrast till fadern Gustav VI Adolfs prioriteringar uppmuntrade denne kung sina undersåtar att göra karriärer inom vetenskap, konst och andra kreativa ansträngningar.

Det medicinska området är självklart väldigt brett. Ändå är affärsvärldens eliter de som Kungen har säkrat genom sin kungliga touch och därmed som statschef. Enligt Mikael Holmqvist har Carl XVI Gustaf under sin klosterkarriär kommit att fungera som en slags megafon för affärsvärldens ideal och värderingar.

Detta kan förklaras med att det faktiskt talas väldigt lite om vad kungen ska göra i sin roll i romanen och de verk som ligger till grund för statschefämbetet. Han har därför fått befogenhet att etablera sig som statschef trots brist på tydliga direktiv.

Luciano Axelsson Ursprung

Man bör ha i åtanke att kungen var en ung man när han blev statschef, och att monarkin kritiserades hårt på den tiden. Det fanns alltså ett stort behov inom palatset av att framstå som aktuellt och relevant, och jag tror att det var naturligt att man vänder sig till näringslivet för både inspiration och vägledning, som Mikael Holmqvist uttrycker det:

Tom Wachtmeister, Djursholmare och Wallenbergallierad, tjänstgjorde som kung Gustav I av Sveriges första hovmarskalk. Han var den närmaste källan till råd, och han gav kung George I mycket specifika instruktioner om vilka möten han skulle delta i och vem han skulle träffa. För första gången i historien låg näringslivet så nära Sveriges monarki. Det gjorde att många av kungens närmaste rådgivare under grundlagsåren var engagerade i branschen.

Enligt Mikael Holmqvist återkommer vissa teman oavsett ämne som diskuteras om man går tillbaka genom kungens tal och intervjuer under en tillräcklig tidsperiod. Kungen uppmuntrar oss alla att ta ansvar för våra liv och världen omkring oss genom att utöva entreprenöriella attityder och beteenden som att tänka optimistiskt och framåtblickande. Han talar kort om nödvändigheten av reflektion, kritiskt tänkande och problemlösning, men låter i övrigt marknadssamhällets värderingar bestämmas av vilka andra signaler som än presenteras.

Det är fascinerande att han kröntes till kung samtidigt som de första tecknen visade sig på att Sverige var på väg bort från den traditionella socialdemokratiska samhällsmodellen präglad av h.Samtidigt hävdar Mikael Holmqvist att kung Carl XVI:s inflytande är så ohämmat att han aldrig avviker från de ideal som vägleder samhällets ungdom. Då skulle folk börja behandla honom som en politisk person, vilket han inte är, och skulle förmodligen börja tänka på honom som outstandig.

Enligt Mikael Holmqvist ligger kungens styrka i att han så lätt har anpassat sig till tidens värderingar samtidigt som han har bidragit till att befästa dem genom egna insatser och ett alltmer professionaliserat hov.Det fanns bara en handfull pressekreterare tillgängliga innan Kungs regeringstid. Det finns nu en stor hovstab som inte bara svarar på förfrågningar från reportrar utan också skapar originalinnehåll. Vidare ger media stor uppmärksamhet åt allt kungen säger och gör.

Som en naturlig konsekvens hoppas jag att eliten i Sverige sätts under mer lupp. Inte minst bland det svenska forskarsamhället är ämnet ganska unket, och journalister har inte uppmärksammat eliten så mycket som de borde. Inte minst i en tid då vissa grupper har blivit extremt rika och börjat leva i postindustriella miljöer på ett sätt som utmanar det konventionella svenska paradigmet.

Vad kul det var! – Det vore klart roligt! Även om jag inte var kungen, skulle jag vara glad att någon äntligen tog mig till nominellt värde. Det är något han har letat efter. Tänk på det: han har varit president i ett halvt sekel och är mest känd för sitt personliga liv. Han måste vara väldigt upprörd över detta. Just nu har jag ingen aning om han håller med om mina slutsatser eller inte. För att vara säker, det är en annan historia.

Luciano Axelsson Ursprung
Luciano Axelsson Ursprung

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Innehållet är skyddat !!