Aras Lindh Föräldrar

Sprid kärleken
Aras Lindh Föräldrar
Aras Lindh Föräldrar

Aras Lindh Föräldrar – Aktuell forskning fokuserar på Turkiet, Europeiska unionen, kvinnors rättigheter och demokrati. Aras Lindh har en magisterexamen i statistik från Stockholms universitet, med inriktning mot europeisk integration.

Han har också studerat Mellanöstern och Nordafrikas kulturer och traditioner, samt kvinnors rättigheter och folklore. Han hade tidigare studerat folklore vid Bangkoks Stenden Rangsit-universitet innan han skrev in sig på UI. Han var sekreterare för Utrikesavdelningens miljöanalysprojekt från 2010 till 2020. I ett försök att säkerställa en “säker zon” i norra Syrien planerar Turkiet enligt uppgift ett humanitärt uppdrag.

USA kommer att ge Turkiet fria händer och kommer inte att blanda sig i operationen, enligt ett meddelande jag fått från president Donald Trump. Den aktuella incidenten har ägt rum i USA och lokala kurdiska anstiftare ser den som ett hot. Hjälper USA i dess kamp mot Islamiska staten.

Trumps avgång har utlöst en storm även inom det republikanska partiet, och USA:s Mellanösternpolitik blir allt mer kaotisk som ett resultat. Aras Lindh, analytiker vid Svenska Internationella Fredsforskningsinstitutet, hävdar att det för närvarande inte finns några bevis som tyder på att Syrienkonflikten närmar sig en förhandlingslösning.

Juridisk analys för Svenska Yle hanteras av Aras Lindh, analytiker vid Sveriges Utrikespolitiska Institutet. Vad händer just nu? – Det har inte kommit några nyheter om stelness på väldigt länge. Turkiska styrkor har placerats ut längs gränsen och landet har förklarat sig berett att inleda en offensiv så snart som möjligt.

USA har dragit sig tillbaka från regionen trots hotet från Turkiet, kurderna och de demokratiska krafterna i Syrien. SDF har tagit amerikansk hjälp för att utveckla en säkerhetsmekanism i hopp om att en dag stoppa en turkisk militär attack. De har nu vänt kurs från den turkiska gränsen och placerat ut några militära tillgångar som förberedelse för en förestående militär operation.

Turkiet har officiellt klargjort att man avser att placera ut en säkerhetszon längs gränsen till Syrien i den region som nu ockuperas av de syriska försvarsstyrkorna. Turkiet planerar att flytta två miljoner människor till en region som redan är hem för en miljon människor.

Det finns en chans till demografisk förändring om termen “etnisk rensning” inte används här. Lindh, Aras. – Personerna på det här fotot som Turkiet vill “terbörda” är syrier, varav de flesta är från andra delar av landet.

Som ett resultat av detta kompliceras situationen ännu mer av det faktum att ett ansenligt antal kurder, assyrier, turkar och vissa arabiska grupper bor i ett område som allmänt anses vara en säker zon. Under överskådlig framtid är en demografisk förändring möjlig om begreppet “etnisk rensning” inte används. Erdogans talesman har på Twitter uppgett att målet är att korrigera de demografiska trenderna i området.

Turkiet har skickat ut 3,6 miljoner syriska flyktingar mellan 2012–2013, och denna trend fortsätter nu. Med tiden blir den politiska diskursen i Turkiet mer fientlig mot de syriska flyktingarna. De består av att vara högintegrerade, arbeta för lägre lön och att minska den turkiska arbetskraften. Även om de inte dyker upp dag ett finns det fortfarande en utsiktsplats som kan användas för att “terbörda” syrianska flyg till området.

SDF har varnat för att en väpnad konflikt är nära förestående om det blir en invasion. Man måste göra allt som står i deras makt för att försvara sig själva och sina territorier. kurdisk befolkning, blev resultatet att många kurder flydde sina hem efter att ha tvingats fly, och sedan dess, fler människor har flytt till Turkiet.

Det finns ingen anledning att tvivla på att det syriska inbördeskriget fortfarande pågår just nu. Jag skulle ha sagt det, och hur Syriens president al-Assad når fram till denna punkt är faktiskt helt acceptabelt. Huvudämnet för debatt just nu är huruvida al-Assad är förberedd på en eventuell turkisk invasion. Sammantaget måste man dra slutsatsen att Turkiet är i förbund med Ryssland, som i sin nuvarande inkarnation har allierat sig med al-Assad.

Och vad som händer efteråt är alltid uppenbart efter en militär operation. Den syriska oppositionen bäst av en mängd olika grupper, allt frn demokratiska anhängare till radikala islamister, och kan komma vid inga tillfällen att inleda en attak mot al-Assad. Om Turkiet inte agerar snart kan området som man planerar att kontrollera bli en del av Syrien.Tyvärr är det inte möjligt.


Aras Lindh Föräldrar

Nu erkänner han i sina äldre, mer kända syriska brev att Ryssland, Iran och den islamiska världen är Trumps politiska mål. Detta kan belysa i vilken grad USA är fragmenterat vid denna tidpunkt. Det faktum att Syrien för närvarande befinner sig i krig gör det omöjligt för Trump att övertyga någon om att USA inte har några långsiktiga politiska eller ekonomiska intressen där.

Detta budskap sänder ett starkt budskap till andra: “USA kommer att stå vid dess sida så länge det tar, och det kommer att använda våld endast när det är nödvändigt, oavsett konsekvenserna av dess handlingar.” Det spanska socialistpartiet Ciudadanos sa på tisdagen att det inte kommer att delta i den kommande parlamentsomröstningen den 4 juli.

Efter det chockerande nederlaget för borgmästarpartiet i kommunalvalet verkar partiet knappast backa någon annan politisk fraktion. Det konservativa Partido Popular har vunnit över majoriteten av de republikaner som tidigare stött Ciudadanos. Partiets plattform på lördagen var ganska rak: “Idag ser vi oss inte som ett alternativ till politiken.” 2014 började Aras Lindh arbeta som programledare och analytiker för UI:s program i Mellanöstern och Nordafrika.

Pågående forskningsprojekt fokuserar mest på Turkiet, Europeiska unionen, mänskliga rättigheter och demokrati. Aras Lindh har en bakgrund i Mellanöstern- och Nordafrikastudier samt en magisterexamen i statsvetenskap med tonvikt på europeisk integration från Stockholms universitet.

Han är också väl insatt i svensk lag och mänskliga rättigheter. Han fick sin utbildning i thailändsk juridik vid Bangkoks Stenden Rangsit University innan han skrev in sig på UI. Han arbetade som sekreterare för en studie om global analys vid Utrikesavdelningen 2020. För att etablera en “säker zon” i norra Syrien hotar Turkiet med en militär aktion.

USA kommer varken att stödja eller vara inblandat i operationen, enligt ett brev från president Trump i går. USA ger i allmänhet Turkiet fria händer.Detta är en avvikelse från USA:s politik, och den lokala kurdiska ledningen ser det med oro. De har ställt sig på USA:s sida mot Islamiska statens extremistgrupp.

Nu vill Turkiet bygga en buffertzon i norra Syrien “för att korsa kurdiska terrorister”, och det kurdiska självstyret är i fara.Trumps beslut har orsakat storm även inom det republikanska partiet, och USA:s Mellanösternpolitik blir alltmer kaotisk som en följd.

Mer information om gränssituationen mellan Turkiet och Syrien finns i den här artikeln. Svenska Yles Aras Lindh, analytiker vid Sveriges Utrikespolitiska Institute, förklarar situationen.Turkiet har placerat ut trupper vid sina gränser och säger sig vara redo att inleda en offensiv när som helst. USA har dragit sig tillbaka från området nära den turkiska gränsen.

Kurder, även kända som Syrian Democratic Forces (SDF), har arbetat med USA som en del av en säkerhetsmekanism i hopp om att avskräcka en turkisk militär operation. De har också dragit sig tillbaka från den turkiska gränsen, även om de har lämnat några militära affischer i händelse av en förestående militär operation.- Turkiet har offentligt uttalat sin avsikt att förstärka en säkerhetszon längs sin gräns mot Syrien, som för närvarande ockuperas av Syriska demokratiska styrkorna (SDF).

Dessa män, som Turkiet vill “avvisa”, är syrier som ofta kommer från andra delar av landet.För att undvika att använda termen “etnisk rensning” är en demografisk förändring nu möjlig på detta område. En talesperson för Turkiets president Erdogan har på Twitter uttalat att målet är att åtgärda regionens skeva demografi.

Sedan 2012–2013, och mer allmänt under hela Syrienkonflikten, har Turkiet tagit emot 3,6 miljoner syriska flyktingar. Den inrikespolitiska retoriken i Turkiet blir allt mer fientlig mot flyktingar från Syrien. De anses vara dåligt integrerade, arbeta för låg lön och tömma Turkiet på sin arbetsstyrka. Det finns också en teori som kan spelas för att “få tillbaka” syriska turister till området, trots att de inte reser till en början.

Aras Lindh Föräldrar
Aras Lindh Föräldrar

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!